Letnie obozy: Camp Stegna oraz Camp Pobierowo
header2.png

Obóz w Cekcynie - Regulamin obozu

Regulamin obozu piłkarskiego w Cekcynie

Poniżej znajduje się regulamin obozu piłkarskiego w Cekcynie. Wszystkich rodziców uczestników oraz samych uczestników prosimy o zapoznanie się z nim.1.

Na terenie obozu obowiązuje zakaz picia alkoholu , palenia papierosów i zażywania środków odurzających.

2.

Wyjścia poza teren obozu dopuszczalne są tylko z  opiekunem.3.

Uczestników obowiązuje udział we wszystkich zajęciach. Ewentualna nieobecność na treningu dopuszczalna jest tylko za zgodą instruktora.4.

Na obozie obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 - 6:00.5.

Przebywanie poza swoim miejscem zakwaterowania w czasie ciszy nocnej jest niedozwolone.6.

Za szkody materialne wyrządzone na obozie koszty ponosi sprawca lub w przypadku jego niewykrycia - wszyscy solidarnie.7.

Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.8.

Posiadanie telefonu komórkowego jest dozwolone. Telefony pozostają pod opieką wychowanka
i organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony aparat.9.

Korzystanie z aparatu komórkowego podczas jakichkolwiek zajęć jest zabronione. (aparat podczas zajęć musi być wyłączony i pozostawiony w bezpiecznym miejscu)10.

W kwestiach spornych głos decydujący ma opiekun.11.

W przypadku niedostosowania się uczestnika do zasad obowiązujących na obozie piłkarskim organizator ma prawo wykluczyć zawodnika z udziału w obozie z powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów w celu odebrania uczestnika z obozu (na koszt własny i bez prawa zwrotu kosztów obozu).12.

Uczestnik obozu zobowiązany jest:

a) przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców,

b) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,

c) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu,

d) odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób,

e) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego,

f) informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,

g) dbać o higienę i schludny wygląd.

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz

 • buy jordans direct
 • cheap nfl jerseys china
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • Cheap air jordan 10 retro ovo for sale
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes
 • wholesale nfl jerseys china
 • jordan shoes on sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap retro jordan shoes
 • cheap nba jerseys
 • michael jordan shoes
 • cheap nfl jerseys china
 • air jordan 8 chrome
 • cheap replica nfl jerseys
 • air jordan 30
 • wholesale nfl jerseys
 • cheap hockeys jerseys
 • Cheap jordan 11 72-10 for sale
 • wholesale nhl jerseys
 • the new jordan shoes
 • cheap authentic jerseys
 • cheap jordan dub zero
 • wholesale mlb jerseys
 • jordan air force 1
 • cheap custom jerseys
 • air jordan 12 vivid pink
 • nfl jerseys wholesale
 • jordan retro 5 gold
 • cheap jordan shoes clearance